Cathz zoekt de ideale thuis voor katten in opvang. Vanuit deze optiek gaan we op zoek naar adoptanten waarvan we geloven dat ze de beste thuis kunnen bieden aan de kat in kwestie. Doorheen de hele adoptieprocedure staat de kat centraal en tijdens een telefoongesprek en later eventueel bezoek zullen we via een aantal vragen dan ook nagaan wat de verwachtingen zijn van u en uw gezin en of u alles kan geven waar de kat nood aan heeft. We streven voor een ideale match.

Bekijk vooraf ons adoptiecontract om te zien wat van u verwacht wordt. (Doorklikken naar adoptiecontract)

Om een deel van onze dierenartskosten te vergoeden vragen we een adoptiebijdrage:

200 euro: kat werd ontwormd, ontvlooid, 1x gevaccineerd, gesteriliseerd/gecastreerd, gechipt, geregistreerd. Een volwassen kat wordt ook getest op Fiv/Felv.

210 euro: bovenstaande + ook nog het herhalingsvaccin

135 euro: ingeval van senior katjes of FIV+ katjes. Bovengenoemde behandelingen werden ook hier uitgevoerd.

Bel bij interesse naar het nummer dat in de advertentie van de kat in kwestie.

Bekijk hier onze katten en kittens die ter adoptie zijn (link naar katten ter adoptie)